0%

Valoració 12a edició dels Premis Educaweb

Per a fer les valoracions utilitzarem una escala del 0 al 10, on el 0 equival a "gens satisfets" i el 10 a "totalment satisfets".

En primer lloc, com valora els aspectes següents? 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
La informació rebuda abans de l'acte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
L'espai (Jove Teatre Regina)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
L'atenció rebuda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
La durada de l'esdeveniment
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
La puntualitat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc

I pel que fa al programa de l'acte, com valora els aspectes següents? 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
L'espectacle Tinc un paper, a càrrec de Marc Parrot i Eva Armisén
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
La dinàmica de lliurament dels Premis (jurat, lliurament i intervencions dels guanyadors/es)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
L'interés dels projectes d'orientació premiats
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
La conducció de l'acte (presentadora)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
L'espai relacional de cloenda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc

Globalment, quin és el seu grau de satisfacció amb l'acte de la 12a edició dels Premis Educaweb?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
Satisfacció global
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc

És la primera vegada que assisteix als Premis Educaweb?

Què és el que més li ha agradat de la present edició?

Com valora els següents aspectes dels Premis Educaweb?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
Com a punt de trobada de professionals de l'àmbit acadèmic i professional
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
Per conèixer nous projectes d'orientació
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc
Per conèixer millor Educaweb i els seus serveis i productes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc

Hi ha algun comentari o suggeriment que ens vulgui fer arribar de cara a la 13a edició dels Premis Educaweb?