*Enquesta inserció laboral titulats Curs Auxiliars Tècnics Veterinaris


Per tal de conèixer la qualitat de la inserció laboral dels titulats i titulades del Curs d'Auxiliars Tècnics Veterinaris (ATV), t'agrairíem que ens responguis el qüestionari que trobaràs a continuació. 

Gràcies pel teu temps!

Aquesta enquesta és anònima; tota la informació que en facilitis serà tractada exclusivament de forma agregada i únicament amb finalitats estadístiques.  

 

Para conocer la calidad de la inserción laboral de los titulados y tituladas del Curso d'Auxiliares Técnicos Veterinarios (ATV), te agradeceríamos que nos respondieras el cuestionario que encontrarás a continuación.

¡Gracias por tu tiempo!

Esta encuesta es anónima; toda la información que nos facilites será tratada exclusivamente de forma agregada y únicamente con finalidades estadísticas.